Video nadzor

HDCVI

HDCVI predstavlja budućnost video nadzora. To je najnovija tehnologija u razvoju modernih CCTV sistema koji velikom brzinom menjaju  dosadašnje analogne sisteme i zamenjuju ih slikom visoke rezolucije i neuporedivo boljeg kvaliteta. Tehnologija se zasniva na prenosu slike visoke rezolucije preko koaksijalnih kablova, tako da je veoma lako zameniti postojeći analogni sistem i u mnogome unaprediti […]

HDCVI Read More »

IP video nadzor

IP video nadzor je izraz za sigurnosni sistem koji pruža mogućnost nadgledanja i snimanja video i audio zapisa putem računarske mreže (LAN  ili Wan mreže). Kao što je to slučaj sa digitalnim kamerama, rezolucija ip kamera se povećava tokom vremena. Ip kamere su danas dostupne sa rezolucijama od 1, 2, 3, 5 i čak 11

IP video nadzor Read More »

Analogni

Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkog čipa kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike, jer se po prirodi kompozitnog signala javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksijalni kabl koji ima svoju dužinu, čijim se povećanjem gubi na kvalitetu. Kod

Analogni Read More »

Scroll to Top