Analogni

Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkog čipa kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike, jer se po prirodi kompozitnog signala javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksijalni kabl koji ima svoju dužinu, čijim se povećanjem gubi na kvalitetu. Kod digitalnog prenosa slika je ista na početku i na kraju. Rezolucije koje možemo postići ovom vrstom video nadzora se kreću do 960H  (960 horizontalnih piksela). Dalje od toga prelazi u HDCVI video nadzor.

Scroll to Top