Monitoring usluge

Šta je “monitoring”?

Ono što Vam nudimo, je povezivanje Vašeg postojećeg alarmnog sistema, putem TCP/IP protokola ili GSM-GPRS, sa ¨Orca¨ operativnim centrom.

Na taj način, operater ¨Orca¨ operativnog centra ima na raspolaganju sve informacije o radu Vašeg alarmnog sistema – aktiviranje, deaktiviranje, periodični test pojedinih komponenata sistema, i naravno, podatak o alarmiranju. Svi prosleđeni podaci se arhiviraju i u formi izveštaja prosleđuju Vama, na jednom mesecno.

Operater u centru, prema unapred dogovorenim akcijama o promenama obaveštava dežurnu službu nadležnog OUP-a  ili druge subjekte (vatrogasnu službu,hitnu pomoć), kao i slanje Orca interventne službe (opcija).

Orca operativni centar radi 24 sata dnevno tokom 365 dana u godini, budno motreći na objekte poverene na čuvanje.

Kako smo razvili uslugu “monitoringa”?

Pre 23 godine, potreba da ¨čujemo¨ Vaš alarm motivisala nas je da počnemo sa razvojem usluge ¨monitoringa¨. U početku, slabo razvijena telekomunnikaciona infrastruktura, predstavljala je ogroman problem. Razvoj implementiranih telekomunikacionih rešenja, omogućava nam da danas stvari posmatramo u drugom svetlu, pa možemo slobodno da kažemo da naš centar u potpunosti zadovoljava standarde koje ovaj nivo zaštite imovine i lica postavlja u Evropi.Orca security poseduje sertifikat za pruzanje usluga.

Zašto “monitoring”?

Sve je češća situacija da alarm niko ¨ne čuje¨, iako sirene besomučno dozivaju pomoć. Setite se samo koliko ste puta čuli auto alarm na koji niste odreagovali. Ovo je samo mali deo odgovora na pitanje. Svakako, potreba da što bolje zaštitimo svoju imovinu i sebe same vodi nas ¨monitoringu¨, veoma važnom segmentu u razvoju i aplikaciji celovitih rešenja u oblasti protivprovalne zaštite.

Opcije koje nudi ”Orca monitoring centar”

1. Kontrola tehničke ispravnosti alarmnog sistema 24h – neispravne baterije, nestanci struje, oštećenje instalacija, pokušaj sabotaža nekog od elemenata alarmnog sistema i ostale nepravilnosti u radu sistema.

2. Slanje jednog mesečnog izveštaja poštom, mailom… o svim evidentiranim događajima u bazi podataka na našem serveru.Ujedno ovim putem imate internu kontrolu korišćenja alarmnog sistema sa mogućnošću programiranja različitih korisničkih šifara kao jedan vid kontrole pristupa.

3. U slučaju aktiviranja alarmnog sistema sa aktiviranjem jedne ili vise zona

(opravdana indicijia o kretnji unutar sticenog prostora) obilazak štićenog prostora, obaveštavanja klijenta prema postojećim unapred definisanim akcijama, obaveštavanja nadležne policiske stanice za određenu opštinu, koordinaciju sa policijom kao i čuvanje objekta do dolaska klijenta ili ekipe za uvidjaj.

4. Panik funkcija – panik tasteri zicani ili bezicni kao i panik narukvice za starije osobe aktivna 24h (tiha ili glasna) sa obavezom dobijanja povratne informacije o desavanju na objektu (mogucnost unosenja sifre za odziv)

5. Protiv pozarna zastita vaseg objekta ukoliko se ugrade PP senzori aktivna 24h ili po uklucenju alarma (preporuka aktivna zona 24h)

Koliko traje priključenje?

U zavisnosti od dostupnosti Vaše alarmne centrale, priključenje traje do 3 časa. Ne zahteva dodatne grube radove ili polaganje instalacija osim telefonske linije od postojećeg TT priključka do alarmne centrale. Mogućnost povezivanja Vaše alarmne centrale i preko ostalih konekcija (GPS , GSM , radio veza , internet …)

Monitoring usluge
Scroll to top