IP video nadzor

IP video nadzor je izraz za sigurnosni sistem koji pruža mogućnost nadgledanja i snimanja video i audio zapisa putem računarske mreže (LAN  ili Wan mreže).

Kao što je to slučaj sa digitalnim kamerama, rezolucija ip kamera se povećava tokom vremena. Ip kamere su danas dostupne sa rezolucijama od 1, 2, 3, 5 i čak 11 megapiksela. Ovakve rezolucije ip kamera su stvorile veliku prednost nad klasičnim analognim kamerama pošto sočiva koja bi mogla da pruže dovoljnu oštrinu slike koja bi mogla da se poredi sa ip kamerama od 5 Mpix i više još uvek nisu dostupna.

IP kamere  se mogu opisati kao kombinacija kamere i računara. One beleže i prenose slike direktno preko IP mreže, omogućujući pri tom ovlašćenim korisnicima da lokalno ili udaljeno vide, sačuvaju i upravljaju videom preko standardne infrastrukture IP bazirane mreže.

IP kamere imaju sopstvenu IP adresu. Povezane su na mrežu i imaju ugrađen web server, FTP server, FTP klijent, e-mail klijent, upravljanje alarmom, programabilnost, i još mnogo toga. IP kamera ne mora biti povezana na PC, jer funkcioniše nezavisno od njega, i može biti postavljena gde god postoji IP konekcija.

Poređenje IP i analogne kamere

Analogna kamera je nosilac jednosmernog signala koji se završava na DVR uređaju i nivou obrade, dok je IP kamera dvosmerna, i integriše se sa ostatkom sistema do visokog stepena u datom okruženju.

IP kamera komunicira istovremeno sa nekoliko aplikacija da bi izvršila različite zadatke, kao što su kretanje ili slanje različitih tokova videa.

Scroll to Top