Cloud

Sa napretkom tehnologije i novim inovativnim resenjima, prateći potrebe tržista u mogucnosti smo da Vam ponudimo novu uslugu koja će korisnicima olakšati pristup i korišćenje svojih kamera.

Iz naseg višegodišnjeg iskustva ugradnje sistema video nadzora naišli smo na mnogobrojne korisnike koji su imali isto pitanje „Šta se dešava sa snimkom sa kamera ukoliko neko naruši njihov prostor i odnese DVR/NVR“ sve do sad je odgovor na to pitanje bio da je snimak nepovratno izgubljen. Da bi izašli u susret zahtevima korisnika i u potpunosti osigurali njihov objekat uvodimo nove usluge skladištenja snimaka sa Vaših sigursnosih kamera.

Jedino što je bitno je da korisnik ima stabilnu internet konekciju (bilo kog provajdera) i sve ostalo je na nama. Vaš uredjaj se povezuje sa našim serverom i svi snimci sa Vasih kamera se putem internet konekcije prosleđuju do servera koji ih skladištiti u nasem monitoring centru.

U svakom trenutku korisnicima je omogucen pristup kamerama putem interneta ne vezano za njihovu trenutnu lokaciju (putem PC/laptop, tablet, smartphone uredjaja).

Usluga je moguca u dve varijante:

  1. Kao jedina opcija skladištenja: Na Vašem objektu se ugrađuju kamere bez DVR (uređaja na koji se povezuju kamere i koji je do sad koristio za skladištenje), a svi snimci se šalju i pakuju na našem serveru. Što znači da nemate trosak kupovine DVR, HDD itd. Opcija moguća samo sa IP kamerama.
  2. Kao backup opcija skladistenja: Na Vašem objektu se ugrađuju i kamere i DVR a snimci se uporedo sa snimanjem kod Vas na objektu šalju i skladiste na našem serveru. Tako da ukoliko dođe do gubitka, oštećenja, krađe uređaja sa Vašeg objekta snimak ostaje na našem serveru i ne postoji mogucnost da bez istog ostanete. Opcija moguca sa svim DVR i NVR uredjajima.
Scroll to Top